БНСУ-ын Чусон их сургуулийн урилгаар манай сургуулийн 3 багш, 13 суралцагчийн хамт сургалтын болон соёлын хөтөлбөртэй танилцах, сургалтад хамрагдах, туршлага судлах аялал амжилттай зохион байгуулагдаж байна.
highschool@must.edu.mn

           Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд БНСУ-ын Чусон их сургуультай хамтран ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд  Чусон их сургуулийн урилгаар 3 багш, 13 суралцагчийн хамт сургалтын болон соёлын хөтөлбөртэй танилцах, сургалтад хамрагдах, туршлага судлах аялал амжилттай зохион байгуулагдаж байна.