Төгсөгчид

   


2010-2012 он            2018-2021 он


Б.Энэбиш багштай Архитектур - дизайны бэлтгэл 12в анги

       


2020-2023  он     


                                                                                                  Н.Наранжаргал багштай Инженерийн 12а анги

                                                                                                    О.Отгонбаяр багштай Инженерийн 12б анги

                                                                                               Б.Ариунцэцэг багштай Зураг - дизайны 12в анги