11-р анги

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн 11 дүгээр ангийн дизайн, зохиомжийн үндэс хичээлийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 17-19 дүгээр долоо хоног.

Шинэ урлаг урсгал, бионикийн уран сайхны дүрийг бүтээх гадаргууны фактур дахь зохиомжийн хэв маягыг А3 хэмжээн дээр зурах

БУСАД ЦЭСҮҮД