10-р анги

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн 10 дугаар ангийн Зохиомжийн үндэс хичээлийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 17-20 дугаар долоо хоног. Өнгө судлал, Үндсэн 3 өнгийн тойрог (32), А3 хэмжээн дээр зурах. Архитектур, дизайн, дүрслэх урлагийн зохиомжийн хичээлээр XXI зууны лидер боловсролын визуал ертөнцийн мэдээлэлд сурагч өөрийн бүтээлдээ өнгө, хөдөлгөөн, гэрэл, харьцааны ойлголтыг уран сайхны өндөр түвшинд гаргаж илэрхийлэх, уран сэтгэмжээр зохиомжлон энгийн хялбар дүрсийг байрлуулан зурах, зохиох чадварыг эзэмшинэ.

БУСАД ЦЭСҮҮД