11-р анги

17- р долоо хоног  Өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах нь

18-р долоо хоног ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

19-р долоо хоног ЗАХИРГАА ИРГЭДИЙН ХООРОНДЫН МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ

20-р долоо хоног Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм

21-р долоо хоног

22-р долоо хоног

23-р долоо хоног

25-р долоо хоног

26-р долоо хоног

27-р долоо хоног

28-р долоо хоног

29-р долоо хоног

30-р долоо хоног

31-р долоо хоног

32-р долоо хоног

33-р долоо хоног

БУСАД ЦЭСҮҮД