Зун намрын эрчимжүүлсэн сургалт

Ахлах сургуулийн захиргаа 2018 онд ШУТИС-ийн удирдлагад эрчимжүүлсэн сургалт явуулах төсөл, сургалтын хөтөлбөр, төсөв боловсруулан батлуулснаар Тэрэлж дахь ШУТИС-ийн сургалтын дадлагын баазад байртай болж бүрэн засвар, тохижилт хийснээр сургалт явагдах боломж бүрдсэн юм.

Энэ хугацаанд давхардсан тоогоор  200 гаруй суралцагчид математик, фикик, техник технологи болон хэлбэр судлал, уран зургийн хээрийн эрчимжүүлсэн сургалтад анги хамт олноороо хамрагдаад байна.