ШУТИС-ийн Ахлах сургууль “ӨСВӨРИЙН ЦАГДАА БҮЛГЭМ”

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

“ӨСВӨРИЙН ЦАГДАА БҮЛГЭМ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

/2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/

Бүлгэмийн зорилго: Суралцагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, ёс суртахууны зөв хүмүүжилтэй, дэг журамтай, эрх үүргийг сахин биелүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно.

Бүлгэмийн зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад цэрэг, эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчид харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Бидний тангараг: Бид ёс зүйг чанд сахиж хэв журмыг баримтлан ажиллаж хүний эрх үүрэг, эрх чөлөө, хууль дүрмийг хамгаалах үйл хэрэгт чин шударгаар зүтгэж, эрдэм ухаанд цуцалтгүй суралцаж бие сэтгэлээ зориулахаа тангараглаж байна.

Бүлгэмийн уриа: "ЭВИЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ, ЭНХИЙГ САХИУЛАГЧ  БИД ӨСВӨРИЙН ЦАГДАА"

   Анги бүрээс нэг сурагч хамт олноо төлөөлөн “Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн гишүүнээр элсэж, сургуулийн орчинд амар тайван аюулгүй сурч боловсрох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай анги хамт олондоо хүргэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Тус бүлгэм нь 5 эрэгтэй, 4 эмэгтэй нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

“ӨСВӨРИЙН ЦАГДАА БҮЛГЭМ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

/2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/

 

Бүлгэмийн зорилго: Суралцагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, ёс суртахууны зөв хүмүүжилтэй, дэг журамтай, эрх үүргийг сахин биелүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно.

Бүлгэмийн зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад цэрэг, эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчид харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Бидний тангараг: Бид ёс зүйг чанд сахиж хэв журмыг баримтлан ажиллаж хүний эрх үүрэг, эрх чөлөө, хууль дүрмийг хамгаалах үйл хэрэгт чин шударгаар зүтгэж, эрдэм ухаанд цуцалтгүй суралцаж бие сэтгэлээ зориулахаа тангараглаж байна.

Бүлгэмийн уриа: "ЭВИЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ, ЭНХИЙГ САХИУЛАГЧ  БИД ӨСВӨРИЙН ЦАГДАА"

   Анги бүрээс нэг сурагч хамт олноо төлөөлөн “Өсвөрийн цагдаа бүлгэм”-ийн гишүүнээр элсэж, сургуулийн орчинд амар тайван аюулгүй сурч боловсрох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай анги хамт олондоо хүргэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Мөн энэ хичээлийн жилээс цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан нэмэлт ажлуудыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган тогмолжуулан ажиллаж байгаа нь үр дүнтэй сайн ажил болж байна. Үүнд:

1. Эргүүлийн цагдаа суралцагч өдөр бүр эргүүлд гарч тухайн өдрийн жижүүр багштай хамтран сургуулийн орчинд эрүүл ахуй болон аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллаж байна.

2. Завсарлагааны цагаар сургуулийн орчинд дэг журам тогтоож, баруун гарын дүрэм баримтлах, зай барих, бөөгнөрөл үүсгэхгүй байхад анхаарч хяналт тавьж байна.

3. Тухайн өдөр сургуулийн орчинд болсон нөхцөл байдлын талаар жижүүр багш нарт мэдээллэж жижүүрийн тэмдэглэлд хөтлүүлэн гарын үсэг зурж баталгаажуулан ажиллаж байна

4.Ангидаа халдваргүйжүүлэлт, эрүүл ахуйн шаардлага тавьж ангийн суралцагч бүр амны хаалт, гар ариутгагч, хуурай болон нойтон сальфетка биедээ авч явж буй эсэхийг өдөр бүр шалган “ЭРҮҮЛ АХУЙН КАРТ” хөтлөн 7 хоног бүр БСХТ-ийн ахлагчид хянуулж баталгаажуулж байна.

Тус бүлгэм нь 8 эрэгтэй, 2 эмэгтэй нийт 10 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

 1. Б.Түмэн-Аюуш          12a
 2. Б.Аанда                     10a
 3. Б.Ану-Үжин               12б
 4. Б.Мөнх-Оргил           10б
 5. Ч.Эмүжин                  12в
 6. Б.Ганхөлөг                 10в
 7. Б.Бат-Эрдэнэ             11а
 8. С.Сайханбилэг          11в
 9. Ч.Тэнгис                     11б
 10. Э.Цолмондэлгэр        11б

 

 

ШУТИС-ийн Ахлах сургууль

“Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн танилцуулга

2018-2019 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм” нь шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж эхэллээ.

Анги бүрээс нэг сурагч хамт олноо төлөөлөн “Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм”-ийн гишүүнээр элсэж, сургуулийн орчинд амар тайван аюулгүй сурч боловсрох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай анги хамт олондоо хүргэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Тус бүлгэм нь 4 эрэгтэй, 4 эмэгтэй нийт 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

 1. Ц.Нямхүү-Бүлгэмийн дарга /11б ангийн сурагч/
 2. Ч.Эмүжин-Нарийн бичгийн дарга /10в ангийн сурагч/
 3. Б.Ану-Үжин-Эргүүлийн ахлагч /10б ангийн сурагч/
 4. Б.Номин-Эрдэнэ /11б ангийн сурагч/ бүлгэмийн гишүүн
 5. Б.Хулангоо /11в ангийн сурагч/ бүлгэмийн гишүүн
 6. Э.Хулан /11а ангийн сурагч/ бүлгэмийн гишүүн
 7. П.Эрхэмбаяр /11в ангийн сурагч/ бүлгэмийн гишүүн
 8. А.Шижирээ /10а ангийн сурагч/ бүлгэмийн гишүүн

Бүлгэмийн зорилго: Суралцагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, ёс суртахууны зөв хүмүүжилтэй, дэг журамтай, эрх үүргийг сахин биелүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно.

Бүлгэмийн зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад цэрэг, эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчид харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Бидний тангараг: Бид ёс зүйг чанд сахиж хэв журмыг баримтлан ажиллаж хүний эрх үүрэг, эрх чөлөө, хууль дүрмийг хамгаалах үйл хэрэгт чин шударгаар зүтгэж, эрдэм ухаанд цуцалтгүй суралцаж бие сэтгэлээ зориулахаа тангараглаж байна.

Бүлгэмийн уриа: "ЭВИЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ, ЭНХИЙГ САХИУЛАГЧ

                                         БИД ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ"

Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэмийн удирдагч:      Нийгмийн ухааны багш   Б.Эрдэнэцэцэг