11-р анги

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн 11 дүгээр ангийн хар зургийн хичээлийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 17-22 дугаар долоо хоног "Геометрийн дүрс, шил шаазан, даавуутай натюрморт" Харандаагаар натюрмортны зохиомж, агаар, биетийн байгуулалт, материаллаг чанар гаргаж сурах чадвар эзэмшинэ.

БУСАД ЦЭСҮҮД