10-р анги

17-р долоо хоног  ЭХНЭР, НӨХӨР,  ЭЦЭГ ЭХ, ҮР ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ХАРИЛЦАХ

18-р долоо хоног ГЭР БҮЛТЭЙГЭЭ ОЙЛГОЛЦОХОД  ХӨНГӨН ХЯЛБАР БОЛОХ

19-р долоо хоног ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГ ЭРХЭМЛЭСНЭЭР ҮР  ХҮҮХЭД НЬ

20-р долоо хоног Гэр бүлийн харилцааг эс эрхэмлэвэл буруу үйлийн үүд

21-р долоо хоног

22-р долоо хоног

23-р долоо хоног

24-р долоо хоног

25-р долоо хоног

26-р долоо хоног

27-р долоо хоног

28-р долоо хоног

29-р долоо хоног

30-р долоо хоног

31-р долоо хоног

32-р долоо хоног

БУСАД ЦЭСҮҮД