ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн суралцагчдын зөвлөл

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

СУРАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

/2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/      

Эрхэм зорилго:

 • Зөвлөлийн гишүүд нь сургуулийн дотоод дүрэм, журмыг сахин биелүүлж суралцагчдад шаардлага тавих, дүрэм, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэхэд сургах, үлгэрлэх
 • Суралцагчдын өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх ажлыг идэвхтэй дэмжиж ажиллах, уриалах
 • Суралцагчдын шинэ санаа бодлоос сургалт хүмүүжлийн ажилд тусгуулан дуу хоолой болон ажиллах
 • Үндэсний уламжлал, соёл, эрхэм зүйлсэд суралцахад багш ажилтан нараас үлгэр дуурайлал болон зөвлөгөө авах, харилцааны соёлд суралцан хүндлэх, хүндлүүлэх харилцааг хэвшүүлэх

           Зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчдад харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Сурагчдын зөвлөлийн уриа: "БИЕ БИЕНЭЭСЭЭ СУРАЛЦАЖ ХӨГЖЬЕ"

      Тус зөвлөл нь 2021-2022 оны хичээлийн жилд анги тус бүрээс төлөөлөн хоёр суралцагч нийт 18 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа тогтмол зохион байгуулж байна. Сурагчдын зөвлөлийн даргаар 12б ангийн сурагч Эрдэнэцацралт овогтой Анужин зөвлөлийн гишүүдийн санал хураалтаар сонгогдлоо. Зөвлөл нь 7 эрэгтэй, 11 эмэгтэй гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

СУРАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

/2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/

Эрхэм зорилго:

 • Зөвлөлийн гишүүд нь сургуулийн дотоод дүрэм, журмыг сахин биелүүлж суралцагчдад шаардлага тавих, дүрэм, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэхэд сургах, үлгэрлэх
 • Суралцагчдын өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх ажлыг идэвхтэй дэмжиж ажиллах, уриалах
 • Суралцагчдын шинэ санаа бодлоос сургалт хүмүүжлийн ажилд тусгуулан дуу хоолой болон ажиллах
 • Үндэсний уламжлал, соёл, эрхэм зүйлсэд суралцахад багш ажилтан нараас үлгэр дуурайлал болон зөвлөгөө авах, харилцааны соёлд суралцан хүндлэх, хүндлүүлэх харилцааг хэвшүүлэх

           Зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчдад харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Сурагчдын зөвлөлийн уриа: "БИЕ БИЕНЭЭСЭЭ СУРАЛЦАЖ ХӨГЖЬЕ"

      Тус зөвлөл нь 2020-2021 оны хичээлийн жилд анги тус бүрээс төлөөлөн хоёр суралцагч нийт 18 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа тогтмол зохион байгуулж байна. Сурагчдын зөвлөлийн даргаар 12в ангийн сурагч Баттуяа овогтой Ануужин зөвлөлийн гишүүдийн 100%-ийн санал хураалтаар сонгогдлоо. Зөвлөл нь 8 эрэгтэй, 10 эмэгтэй гишүүнтэй. Үүнд:

 1. Л.Жаргалмаа      12а     
 2. Г.Төгөлдөр          12а     
 3. Б.Дагвадорж       12б     
 4. Б.Энхжин             12б     
 5. Г.Анужин              12в     
 6. Б.Ануужин           12в     
 7. Л.Оргил                11а
 8. М.Мөнх-Эрдэнэ   11а 
 9. Э.Анужин             11б
 10. Ч.Билгүүн             11б
 11. Б.Есүй                   11в
 12. Ч.Хангай               11в
 13. Г.Батзориг             10а     
 14. Ц.Маралмаа         10а     
 15. А.Мөнгүлэн           10б     
 16. Б.Халиун               10б     
 17. А.Анумаа               10в     
 18. Б.Сараана             10в     

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

“СУРАГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ”

2019-2020 оны хичээлийн  жил

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилд ажиллах сурагчийн зөвлөлийг 2019 оны 9-р сарын 10-ны өдрийн захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн анги тус бүрээс хоёр сурагч, нийт 18 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллаа.

Зорилго:

 • Зөвлөлийн гишүүд нь сургуулийн дотоод дүрэм, журмыг сахин биелүүлж суралцагчдад шаардлага тавих, дүрэм, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэхэд сургах, үлгэрлэх
 • Суралцагчдын өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх ажлыг идэвхтэй дэмжиж ажиллах, уриалах
 • Суралцагчдын шинэ санаа бодлоос сургалт хүмүүжлийн ажилд тусгуулан дуу хоолой болон ажиллах
 • Үндэсний уламжлал, соёл, эрхэм зүйлсэд суралцахад багш, ажилтан нараас үлгэр дуурайлал болон зөвлөгөө авах, харилцааны соёлд суралцан хүндлэх, хүндлүүлэх харилцааг хэвшүүлэх

Зорилт:

 • Суралцагчдын дүрэмт хувцсны жигдрэлт, дэг журамд хяналт тавих
 • Суралцагчдын хоцролт, таслалт, Суралцагчдад эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дүрэм журам, дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчдад харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Сурагчийн зөвлөлийн уриа: "БИЕ БИЕНЭЭСЭЭ СУРАЛЦАЖ ХӨГЖЬЕ" уриан дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

СУРАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛ

2018.09.24

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд ажиллах сурагчдын зөвлөл 2018 оны 9-р сарын 24-ны өдөр байгуулагдав.

Тус зөвлөлд анги тус бүрээс төлөөлөн нэг сурагч, нийт 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагдав. Сурагчдын зөвлөлийн даргаар 11в ангийн сурагч Пүрэвжав овогтой Ариунсанаа зөвлөлийн гишүүдийн 100%-ийн санал хураалтаар сонгогдлоо. Зөвлөл нь 4 эрэгтэй, 4 эмэгтэй нийт 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

 1. П.Ариунсанаа-Сурагчдын зөвлөлийн дарга /11в ангийн сурагч/
 2. Г.Ариунзаяа-Зөвлөлийн дэд дарга /11б ангийн сурагч/
 3. Г.Танан-Нарийн бичгийн дарга /11а ангийн сурагч/
 4. С.Түвшинбаатар- Зөвлөлийн гишүүн /12а ангийн сурагч/
 5. А.Мандахнар- Зөвлөлийн гишүүн /12б ангийн сурагч/
 6. Ц.Идэржавхлан- Зөвлөлийн гишүүн /10а ангийн сурагч/
 7. Б.Дагвадорж- Зөвлөлийн гишүүн /10б ангийн сурагч/
 8. Б.Ануужин- Зөвлөлийн гишүүн /10в ангийн сурагч/

Зорилго:

 • Зөвлөлийн гишүүд нь сургуулийн дотоод дүрэм, журмыг сахин биелүүлж суралцагчдад шаардлага тавих, дүрэм, журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэхэд сургах, үлгэрлэх
 • Суралцагчдын өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх ажлыг идэвхтэй дэмжиж ажиллах, уриалах
 • Суралцагчдын шинэ санаа бодлоос сургалт хүмүүжлийн ажилд тусгуулан дуу хоолой болон ажиллах
 • Үндэсний уламжлал, соёл, эрхэм зүйлсэд суралцахад багш ажилтан нараас үлгэр дуурайлал болон зөвлөгөө авах, харилцааны соёлд суралцан хүндлэх, хүндлүүлэх харилцааг хэвшүүлэх

Зорилт:

 • Суралцагчдыг багаар ажиллах, хамтач үйл ажиллагаанд сургах
 • Суралцагчдад эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх
 • Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
 • Сургуулийн дотоод дэг журмыг сахиулах
 • Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх
 • Суралцагчдад харилцааны соёлд суралцуулах зэрэг олон чадваруудыг эзэмшүүлэх

Сурагчдын зөвлөлийн уриа: "БИЕ БИЕНЭЭСЭЭ СУРАЛЦАЖ ХӨГЖЬЕ" уриан дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

 

Сурагчдын зөвлөлийн удирдагч:   Нийгмийн ухааны багш Б.Эрдэнэцэцэг