12-р анги

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн 12 дугаар ангийн хар зургийн хичээлийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 17-22 дугаар долоо хоног

"Сонгодог гипсэн баримал" Харандаагаар натюрмортны зохиомж, агаар, биетийн байгуулалт, материаллаг чанар гаргаж сурах чадвар эзэмшинэ.

БУСАД ЦЭСҮҮД