11-р анги

17-р долоо хоног

18-р долоо хоног

19-р долоо хоног

20-р долоо хоног

21-р долоо хоног

БУСАД ЦЭСҮҮД