11,12-р ангийн “Хэлбэр судлал, уран зургийн хээрийн дадлага " эхэллээ.
enkhbayar@must.edu.mn