ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 12А АНГИЙН НЭРЭМЖИТ “ВОЛЕЙБОЛЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ” ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ
enkhbayar@must.edu.mn

Ахлах  сургуулийн 12а ангийн нэрэмжит  “Волейболын аварга шалгаруулах” тэмцээн 2022 оны 9 сарын 30 өдөр цагт ТӨВ ШУТИС-ийн биеийн тамирын зааланд зохион байгуулагдана.