“Мэргэжил сонголтын аян-2021”- ны хүрээнд гадаад улс орнуудын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хүргэх цахим өдөрлөг 9 сарын 22 ны 15:00 цагт зохион байгуулагдах тул сонирхсон суралцагч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урь
ganbii

 “Мэргэжил сонголтын аян-2021”- ны хүрээнд гадаад улс орнуудын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хүргэх цахим өдөрлөг 9 сарын 22 ны 15:00 цагт зохион байгуулагдах тул сонирхсон суралцагч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

   Тус цахим  өдөрлөг нь Zoom платформ ашиглах бөгөөд хүний тоо хэтэрсэн тохиолдолд сургуулийн фэйсбүүк цахим хуудсанд лайвыг байршуулна.  

Хөтөлбөрийн цагийн хуваарь :

15: 15         Э.Мөнгөнзалаа, Австри улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

15: 35         А. Марал, Канад улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

15: 55         З. Цэрэндулам, Турк улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

16 : 15        Э.Буяндэлгэр , АНУ-ын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

16:35          А.Баярцэцэг  “Мэргэжил сонголт” лекц

16: 55        Г.Түвшинбаяр  Хятад улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

17:15          Н.Марат, Орос улсын засгийн газрын  тэтэгэлэгт хөтөлбөр

17:35          Б. Бат-оргил  “Зориг сан” Монгол улсын засгийн газрийн тэтгэлэгт хөтөлбөр

17: 55         Б. Болорчулуун, - БНСУ-ын засгийн газрын тэтэгэлэгт хөтөлбөр