Ахлах сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн
ganbii

 

Шалгалтад тэнцсэн сурагчдыг бүртгэх

Элсэлтийн комиссын шийдвэрээр шалгалтад босго оноо давж тэнцсэн сурагчид нь 2021.06.07-2021.06.11-ний өдрүүдэд 09:00-16:00 цагийн хооронд Ахлах сургуулийн 306 тоотод ирж бүртгэлээ баталгаажуулна уу. Бүртгэлээ баталгаажуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлэн авч ирнэ. Үүнд:

  • Сурагчийн хувийн хэрэг /шилжүүлэг хийлгэсэн байх/
  • Суурь боловсролын гэрчилгээ
  • Төлбөр төлсөн баримт

Суралцах эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй сурагчийг элсэхээс татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийг нь хүчингүй болгож дараагийн  шалгуулагчийг элсүүлнэ.

Сурагчийн хувийн хэрэг, суурь боловсролын гэрчилгээний зөрчилтэй сурагчдыг элсүүлэхгүй.

Төлбөр төлөх:

Сургалтын төлбөр 3.000,000 төгрөгийг доорх зааврын дагуу тушаана уу.

Дансны дугаар: 5009718233 /хаан банк/

Хүлээн авагчийн нэр: Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Гүйлгээний утга: Элсэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаарыг бичнэ.

 

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн элсэлтийн комисс

2021.05.28