ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр
ganbii

Join google meeting: https://meet.google.com/wrd-ohnc-mkd

 

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы

өдөрлөгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

2021.05.21

“ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг” -өөр ахлах сургуулийн элсэлтийн танилцуулга, заавал судлах, сонгон судлах хичээлүүд, 2020-2021 оны хичээлийн жилд суралцаж буй суралцагчдын танилцуулга хийнэ.

 

ХӨТӨЛБӨР:

14.00-14.15      Ахлах сургуулийн захирал доктор, профессор (Ph.D) Д.Буянтогтох өдөрлөгийг нээж үг                                 хэлнэ, Ахлах сургуулийн танилцуулга хийнэ.

14.20-14.40      “Сургалтын үйл ажиллагаа, онцлог”-ийн талаар танилцуулга                                                                              Сургалтын менежер З.Нарантуяа  

 14.40-15.00      “Багшийн хөгжил” сэдвээр танилцуулга                                                                                                                Сурган, заах аргын нэгдэлийн ахлагч багш Н.Наранжаргал

15.00-15.20       “Суралцагчийн хөгжил” сэдвээр танилцуулга                                                                                                      Багш, суралцагчдын хөгжлийн төвийн ахлагч багш Б.Эрдэнэцэцэг

15:20-15:30     Санхүүгийн танилцуулга                                                                                                                                           Ахлах нягтлан бодогч М.Батпүрэв

15.30-16.00   Ахлах сургуулийн суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч, шинээр элсэгч нарын асуултанд ахлах сургууллийн захиргаа, багш нар хариулна.

 

Ахлах сургуулийн захиргаа