Мэдээ мэдээлэл

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн багш нарын нээлттэй хичээлийн тайлан

          Багш нарын нээлттэй хичээл 2022 оны 10 сарын 19-28 ны өдрүүдэд явагдаж, 17 багш оролцлоо. Үүнд:

10 сарын 19,  Ц.Мөнхгэрэл, 12б анги, “Огторгуй дах шулууны тэгшитгэлүүд”, Математик

10 сарын 20,  Р.Баярцогт, 10в анги, Синусын теором, Математик

10 сарын 20,  М.Дүгэрсүрэн, 10а анги, “Дэлхий ба нарны харилцан байрлал”,  Газарзүй 

10 сарын 24, Т.Сэргэлэн, 10б анги, “Муруйн шүргэгч ба шүргэлтийн налалт”, Математик

10 сарын 24, Э.Гансүх,  11в анги, “Загвар бүтэцийн уран сайхны зохиомж бүтээх аргачилал”, Дизайн зохиомжийн үндэс

10 сарын 24, Э.Бямбацэцэг, 10а анги, “Түүхэн үг хэллэгийг таних, хэрэглэх”, Үндэсний бичиг  

10 сарын 24, Б.Жавзмаа, 10б анги, “Химийн тэнцвэр”, Хими

10 сарын 24, Б.Ариунцэцэг, 11а анги, “up, up and away”, Англи хэл

10 сарын 26, Г.Цэнгэл, 10в анги, Тээврийн хэрэгсэл, Англи хэл

10 сарын 26, О.Отгонбаяр, 10а анги, “Механик хүч, уян харимхайн хүч, ГУК-ийн хууль”, Физик

10 сарын 26, Ө.Батхүрэл, 10в анги, Деталийн хэлбэрийн геометр бүтэц,  Дизайн технологи

10 сарын 27, Л.Энхбаяр, 11б анги, “Комьпютерийн системийн үндэс- бататгал”,  Мэдээллийн технологи  

10 сарын 27, Б.Энэбиш, 12в анги, “Нараар цаг баримжаалах нь эхийг задлан шинжлэх”, Монгол хэл

10 сарын 27, Н.Наранжаргал, 10в анги, Хийн солилцоо, Биологи  

10 сарын 28, Г.Наран-Оюун, 11в анги, “Буруу сэтгэл түүнийг танин мэдэх нь”,   ИЁЗБ

10 сарын 28, Б.Ганзориг, 12а анги, Муруй шугаман трапецийн талбайг олох,  Математик   

10 сарын 28, Д.Уранцэцэг, 11а анги, “Соёлын эрх чөлөө”, Нийгэм судлал

хичээлүүдийг тус тус зааж өөрийн туршлага, заах аргаа хуваалцлаа. Сурагчдын сонирхлыг татсан, шинэлэг арга барилаар хичээлээ бэлтгэн идэвхитэй оролцсон багш нартаа талархал илэрхийлье

 

Заах арга зүйн нэгдлийн ахлагч Д.Уранцэцэг

2022.10.31

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД