Архитектур-Дизайны бэлтгэл анги

Хар зураг I хичээл 2 кр

                     II хичээл 2 кр

Уран зураг I, хичээл 2 кр

                       II хичээл 2 кр

Дизайн, зохиомжийн үндэс I хичээл 3 кр

Архитектур, дизайн технологийн чиглэлээр гүнзгийрүүлэн суралцах  суралцагчдад бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжиж хичээл хоорондын интеграцийг хөгжүүлэн сургалтын материаллаг,  таатай орчин бүрдүүлж хар зураг, уран зураг, дизайн зохиомжийн үндэс хичээлүүдийг уялдуулан суралцагчдыг бүр бие дааж суралцах арга барил эзэмшүүлдэг. 

Манай сургуулийн суралцагчд 2017-2018 оны хичээлийн жилээс эхлэн ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн өөрөөр хэлбэл  I курсдээ үздэг “Хар зураг I, II, Уран зураг I,II, Дизайн-зохиомжийн үндэс I хичээлүүд”-ийн 14 хүртэл кредитийг гүнзгийрүүлэн үзэж кредитээ тооцуулдаг.

Зураг, дизайны хичээлээр Ахлах сургуулийн суралцагчид улс, нийслэлийн техник, технологийн 2013-2019 оны улс, бүсийн олимпиадуудаас 1-3 дугаар байрыг тогтмол эзэлсэн амжилтыг үзүүлэв.

 

Үр дүнд суурилсан MON-STREAM сургалт түүнийг хэрэгжүүлэх нь

Бид ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн сурагчдад үр дүнд суурилсан “MON-STREAM”-ийн нэгдмэл хөтөлбөрт боловсролыг олгох боломжтой гэж үзлээ.

MON-STREAM нь Монголын-Шинжлэх ухаан, технологи, уншин зохион бичих, инженерчлэл, урлаг дизайн, математик гэсэн үгийн товчлол юм.

MON-SТRЕAМ-ийн сургалт нь инженерчлэлийн суурь байгалийн шинжлэх ухааны болон, дизайны чиглэлийн  хичээлүүдийг хооронд нь нэгдмэл хөтөлбөрөөр суралцагчдыг бие даан бүтээлчээр сэтгэн, ирээдүйн мэргэжлийн суурь чадамжийг бүтээлчээр эзэмшүүлсэн, суралцагчдыг ухаалаг орчинд суралцах боломжоор хангасан сургалт юм.

Шинжлэх ухаан технологийн боловсролын нэгдмэл хөтөлбөр

Сонгосон төслийн сэдэвт хамаарах хичээлийн хөтөлбөрийн уялдаа хичээлийн оролцоо хувь хэмжээ. Ахлах ангид үзэх MON-STREAM хөтөлбөрийн багц хичээлийн ерөнхий төлөвлөлтийг сэдэв сонгох, бүтээлийн загвар, бүтээгдэх явц, гүйцэтгэл, бүтээл хамгаалалт гэсэн байдалтайгаар хийгдсэн болно.

 • Инженерийн технологийн багц хичээл

Математик, Мэдээллийн технологи, Дизайн технологи, зурагзүйн хичээлүүдийг нэгтгэн тухайн ангид тохируулан сэдэв сонгон бие даан суралцах, ганцаарчилсан болон багаар ажиллах төсөлт  ажлуудыг хийнэ.

 • Байгалийн шинжлэх ухааны технологийн багц хичээл

Математик, Биологи , Хими, Физикийн хичээлүүдийг нэгтгэн ирээдүйн (шинжлэх ухаанд био технологи давамгай хөгжиж байгаа) тухайн бүлэгт тохируулан сэдэв сонгон , ганцаарчилсан болон багаар ажиллах төсөлт ажил хийнэ.

Робот хийж байгаа үе шатууд:

                      

                            Зураг 4.                                         Зураг 5.                                 Зураг 6.                                                                      

Багаараа ярилцажАжлын зураг загвар гаргахболовсруулах

                                     

                    Зураг 7.                                          Зураг 8.                                       Зураг 9.

       Их биеийг 3D принтерээр         Эд ангиудыг угсрах, гагнах                Туршилтын хэсэг
               хэвлэж гаргах

Иддэг усан будгийг бүтээх үйл явц:

 • Хими: Гардан гүйцэтгэх чадварт суралцах
 • Биологи: Бүтээгдэхүүний орц, найрлага зохиох
 • Дизайн технологи: Бүтээгдэхүүний дизайн, сав баглаа боодлыг бүтээх
 • Математик: Орц найруулгын хувь хэмжээ, баглаа боодлын тооцоолол гаргах

Хичээл бүрээр олж авсан мэдлэгийг бодит бүтээл болгон үзүүлэх хичээлүүдийн хэрэгцээг танин мэдэх, ач холбогдлыг ойлгох төсөлт ажлын хүрээнд судалгаа хийх, шинийг эрэлхийлэх, судлан шинжлэх, химийн бодис материалтай зөв зохистой ажиллах.  Өөрийгөө болон хүрээлэн буй орчноо хамгаалах ахуйн хэрэглээний зарим бодис материалуудын найрлагыг судлах, тэдгээрийн хүний бие организм болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг судлах, тодорхойлох, химийн бодисуудын шинж чанарыг судалснаар зарим бодисыг орлуулан хэрэглэх  зэрэг чадваруудыг эзэмшиж байна.

       

         Зураг 10.                            Зураг 11.                      Зураг 12.                       Зураг 13.

Суралцагч бүтээсэн усан будгаараа өөрийн Зохиомжийн үндэс хичээл дээр ур чадвараа ашиглан зураг зурсан байдал.

Урлаг дизайн технологийн боловсролын нэгдмэл хөтөлбөр

ЕБС-ийн сонгон судлах багц хичээлийн цагт төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Суралцагчид төслийг багаар болон ганцаарчлан гүйцэтгэж болно. Төслийн сэдвийг сонгон нэгдмэл хөтөлбөртэй багц хичээлүүдийг үзэж сонгосон сэдвээрээ бүтээлийг гардан хийж гүйцэтгэх боломжтой сургалт юм. Хар зургийн хичээл, Уран зургийн хичээл, Зохиомжийн үндэс хичээл, Дизайн технологийн хичээл хоорондын нэгдмэл хөтөлбөрийн дагуу тухайн ангид тохируулан сэдэв сонгон бүтээлч сэтгэлгээ, бие даан суралцах, ганцаарчлан бие даасан бүтээл хийн шинэ санааг ургуулан бүтээх дэлхийн олон улс оронтой онлайны цахим ертөнцөөр өөрийн бүтээсэн шинэ бүтээл, дүрийг дэлгэн хамтран ажиллах төсөл ажил хийнэ.

 • Урлагийн дизайн технологийн багц хичээл

Хар зураг, Уран зураг, Зохиомжийн үндэс, Дизайн технологийн хичээлүүдийг хоорондын нэгдмэл хөтөлбөрийн дагуу тухайн ангид тохируулан сэдэв сонгон бүтээлч сэтгэлгээ, бие даан суралцах, бие даасан бүтээл хийн шинэ санааг ургуулан бүтээх, цаашлаад дэлхийн олон улс оронтой онлайны цахим ертөнцөөр өөрийн бүтээсэн шинэ бүтээл, дүрийг дэлгэн хамтран ажиллах төсөл ажил хийх.

 • Инженерийн дизайн технологийн багц хичээл

Биологи, Дизайн-Зохиомжийн үндэс, Дизайн технологи, Зурагзүй, Мэдээллийн технологийн хичээлүүдийн хоорондын нэгдмэл хөтөлбөрийн дагуу  орчин үеийн шинэ технологи дээр ажиллах, тухайн ангид тохируулан сэдэв сонгон бүтээлч сэтгэлгээ, бие даан суралцах, ганцаарчилсан болон багаар ажиллах төсөлт ажил хийх. Компьютер, таблет, вэб болон ухаалаг утсанд зориулсан аппликэйшин ашиглах, зохиох.

Үр дүнд суурилсан MON-STREAM орчин үеийн нэгдмэл сургалтын аргаар богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино хийж ахлах ангийн суралцагчдаар бүтээлгэх хөтөлбөр

I-р үе шат: Суралцагчид өөрсдийн хийгдэх гэж буй богино хэмжээний хүүхэлдэйн кинонд зориулагдсан хэрэгцээтэй баримт, материал, эх сурвалжийг эрэл хайгуул хийн олж тодорхой сэдвийг сонгох.

II-р үе шат: Сонгосон сэдвийн дагуу багууд зохиолыг зохиох, засварлан өөрсдийн болгох.

 

III-р үе шат:  Зохиолын дагуу эхний зураглал буюу орчин, дүрийн онцлог, үйл явдал өрнөл гэх мэт зүйлсийг шийдэн эскиз загвар /ноорог зураг/ хийх.

IV-р үе шат: Эскиз загвараас бэлэн болсон объектуудыг уран зургийн хичээлээр олж авсан өнгийн мэдлэгээрээ өнгөт зураглал хийх.

    

Биологийн багш Н.Наранжаргал

Төслийн бичвэр, нийгмийн ухааны багш Б.Эрдэнэцэцэг

V-р үе шат: Өнгөт зураглал бий болсон дараагаар объектуудын хөдөлгөөн, орчныг шийдэж богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино бий болох дүрслэлийг тодорхойлно.

 • Дүрийн хар зураг батлах
 • Дүрийн өнгө сайжруулах батлах
 • Төсөлт зохиолын гол ба туслах дүр боловсруулах
 • Дүрийн хөдөлгөөн хийхэд бэлдэн үндсэн зураасаар тэмдэглэх
 • Орчин интерьер, экстерьер
 • Эволюц ургамал, амьтны анатоми
 • Медиа дизайн

    /богино хэмжээний хүүхэлдэй кино/ төсөл хамгаалалт

 • Төсөлт ажлын  бичвэрийн стандарт

Дүрийн хөдөлгөөн хийхэд бэлдэн үндсэн зураасаар тэмдэглэх талаар багш н.Гантулга

Орчин интерьер, экстерьер

3D хөдөлгөөнт дүрс

  

 

   

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн суралцагчдын төсөлт туршилтын ажлын үзэсгэлэн 2017 оны 12 дугаар сарын 1-8-ны өдрүүдэд Монголын уран зургийн галерейн үзэсгэлэнгийн танхимд зохион байгуулагдсан.

Уг үзэсгэлэнд ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн  суралцагчдын бүтээлүүдийг дэлгэн харуулан. ШУТИС инженерийн боловсролын олон улсын CDIO боловсролын санаачилгад нэгдсэнтэй холбогдон Ахлах сургууль нь үр дүнд суурилсан төсөлт ажлын сургалтаар суралцагчдыг бүтээлчээр суралцахуйд сургах, ирээдүйн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох , мэдээлэл боловсруулах чадвар бүхий иргэдийг төлөвшүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

 http://must.edu.mn/uploads/2017/12/04/24273769_297283040783337_2248985267324867585_o.jpg    http://must.edu.mn/uploads/2017/12/04/dsc_0165.jpg

Зураг дизайны хичээлийг гүнзгийрүүлэн суралцаж буй суралцагчдын 40 гаруй уран зураг оролцохоос 10 гаруй уран зураг нь олон улс, улс, нийслэлийн хэмжээний олимпиад уралдаан тэмцээнд шалгарсан шилдэг бүтээлүүд болно.

Мөн байгалийн ухааны хими, биологи, зураг зүй, дизайн, мэдээллийн технологийн хичээлийг интеграцчилан суралцагчдын ахуй амьдралд хэрэглэгдэх бодис материалыг судлан хүний биеийн онцлогт тохируулан гарын доорх материал ашиглаж лабораторид гар аргаар гарган авсан Ванны бөмбөлөг, Усан будаг, Уруулын будаг, Саван, Шил толь арчигч, Гар ариутгагч гэх мэт бүтээгдэхүүнүүдийг  танилцуулах болно.

Суралцагчдын сэтгэн бодох чадвар, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологи, дизайн технологи, физикийн хичээлүүдийг уялдуулан хийсэн ажлын зургуудыг 3 хэмжээст хэвлэгч машин ашиглан байшин барилга, сандал, ширээ, гүүр, автомат робот гэх мэт биет бүтээлүүдийг хийсэн билээ. Эдгээрийг 3 хэмжээст хэвлэгч машин ашиглан биет бүтээл болгож байгаа нь хийсэн зүйлээ бодитоор харах, барих, турших цаашид хөгжүүлэхэд том давуу тал болж байна.

Суралцагчид энэхүү хичээлүүдийг агуулгаар нь уялдуулан судалснаар  хичээлээр олсон онолын мэдлэгээ туршин судлах,  бүтээл болгох цаашид хөгжүүлээд ажил болгох боломжтой гэдгийг харуулж байна.

 

 

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулиас жил болгон зохион байгуулагддаг профессор, багш, судлаачдын онол практикийн эрдэм шинжилгээний бага хурал “Хосолмол сургалтыг хэрэгжүүлэх асуудалд” сэдэвтэйгээр 2021оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2021-09-27 00:00:00

“Мэргэжил сонголтын аян-2021”- ны хүрээнд гадаад улс орнуудын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хүргэх цахим өдөрлөг 9 сарын 22 ны 15:00 цагт зохион байгуулагдах тул сонирхсон суралцагч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урь

Нийтэлсэн: 2021-09-21 00:00:00

Ахлах сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2021-05-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Нийтэлсэн: 2021-05-21 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ НЬ 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ 10-Р АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВНА.

Нийтэлсэн: 2021-05-14 00:00:00

2021.05.10-ны 15:00 цагт ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургуулийн мэргэжлийн танилцуулгыг цахимаар хийх тул эрхэм суралцагчид, эцэг эхчүүд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2021-05-05 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬД МАТЕМАТИКИЙН БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-12-21 00:00:00

"МӨНХ ДААТГАЛ" ХХК-иас зарлаж буй хүүхдийн гар зургийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-11-09 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2020-11-06 00:00:00

“ШИНЭ ЗУУНЫ СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ-ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2020-10-16 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-10-07 00:00:00

“ҮНДЭСНИЙ ШИНЭ ДАВАЛГАА - ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗАЛУУ ҮЕ" СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ СОНИРХОЛТОЙ СУРАЛЦАГЧИД БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ.

Нийтэлсэн: 2020-10-01 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-09-04 00:00:00

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-08-27 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2020-09-21 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН НИЙТ СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-08-28 00:00:00

Нэмэлт элсэлтийн шалгалт

Нийтэлсэн: 2020-08-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2020-08-26 00:00:00

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай Х ангидаа намрын нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2020-08-20 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим бүртгэл

Нийтэлсэн: 2020-05-25 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-05-12 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-04-24 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2020-04-21 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2020-04-20 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2020-03-27 00:00:00

ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖТЭЙГЭЭР ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2020-03-17 00:00:00

2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын журам

Нийтэлсэн: 2020-02-13 00:00:00

2020 оны ЭЕШ-ын онлайн бүртгэл

Нийтэлсэн: 2020-02-07 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-01-28 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 2-Р УЛИРАЛД ДАРААХ БАГШ НАРЫН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ ЯВАГДАХ ТУЛ ЭЦЭГ ЭХ ТА БҮХЭН ХҮРЭЛЦЭН ИРНЭ ҮҮ

Нийтэлсэн: 2019-11-19 00:00:00

ШУТИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургууль үүсэн байгуулагдсаны түүхт 30 жилийн ойн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-29 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй онол практикийн эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2019-10-25 00:00:00

Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн нэрэмжит үе үеийн төгсөгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Нийтэлсэн: 2019-10-16 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн суралцагч танд

Нийтэлсэн: 2019-10-07 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй онол практикийн эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-10-07 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн "Намрын спорт аялал 2019" үйл ажиллагааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-09-19 00:00:00

Нэмэлт элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн сурагчдын нэрс

Нийтэлсэн: 2019-08-30 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН НИЙТ СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2019-08-27 00:00:00

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2019-2020 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай Х ангидаа намрын нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2019-08-15 00:00:00

Эрхэм хүндэт эцэг эх, асран хүмүүжүүлэгчид та бүхнийг төгсөгчдийн эрдмийн баярт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-06-12 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2019-06-08 00:00:00

ШУТИС-ийн Харьяа ахлах сургуулийн нээлттэй өдөрлөгт эцэг эхчүүд та бүхнийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-05-24 00:00:00

ШУТИС-ийн АХЛАХ СУРГУУЛЬ 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ X АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВНА.

Нийтэлсэн: 2019-05-15 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-05-01 00:00:00

Нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2019-02-27 00:00:00

“МОНГОЛ БАХАРХАЛ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛИЙН АНХДУГААР УРАЛДААН

Нийтэлсэн: 2018-12-19 00:00:00

Шинжлэх ухааны доктор Р.Энхбаттай хийх уулзалт

Нийтэлсэн: 2018-11-23 00:00:00

"Урлагийн наадам"-ын удирдамж гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018-11-14 00:00:00

Урилга

Нийтэлсэн: 2018-11-12 00:00:00

Нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2018-10-08 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай X,XI ангидаа нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2018-08-16 00:00:00

Дополнительные образовательные услуги

Нийтэлсэн: 2018-05-31 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ САГСАН БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН-2018

Нийтэлсэн: 2018-03-22 00:00:00

Хаврын нээлттэй хичээлд урьж байна

Нийтэлсэн: 2018-03-13 00:00:00

Анги засварын ажлын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2018-01-31 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн багш нарын 2-р улирлын үзүүлэх хичээл 2017.12.11-12.15 өдрүүдэд явагдана.

Нийтэлсэн: 2017-12-11 00:00:00

ШУТАС-ийн урлагийн наадамд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-11-17 00:00:00

Эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-25 00:00:00

Нээлттэй хичээлд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-16 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ ЭЛСЭЛТЭЭ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2017-05-24 00:00:00

ШУТАС-ийн ахлах сургуулийн дизайн, технологийн ЗАН-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд зориулж 3D принтер авна.

Нийтэлсэн: 2016-12-26 00:00:00

Багш, сурагчийн сургалтын зар

Нийтэлсэн: 2016-12-19 00:00:00

Урлагийн наадмын хуваарь гарлаа

Нийтэлсэн: 2016-12-13 00:00:00

Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, дүрэм, журам

Нийтэлсэн: 2016-11-18 00:00:00

Элсэлтийн бэлтгэл сургалтанд бүртгэж эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2016-03-30 00:00:00

Геологи, уул уурхайн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Барилга, архитектурын сургуулийн элсэлт авах мэргэжил

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Эрчим хүчний сургуулийн элсэлтийн талаархи мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Механик, тээврийн сургуулийн мэргэжлийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Машины эд анги улсын олимпиад 2015

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН CAD/CAE/CAM БАГА ОЛИМПИАД

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Байгалийн ухааны лабораторын багаж хэрэгсэл худалдан авна.

Нийтэлсэн: 2015-12-18 00:00:00

11

Нийтэлсэн: 2018-08-16 00:00:00

Сурагчийн үнэмлэх нь 40 төрлийн үйлдэл хийх боломжтой

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ШУТАС-ийн 12б ангийн сурагч Бумбаяр гимнастикчдийн олон улсын тэмцээнээс багаараа таван медаль хүртжээ.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЭЕШ-ын шалгуулагчдын бүртгэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны орой 18:00 цагт дуусна.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

Хөгжүүлсэн: , Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Мэдээллийн технологийн төв