ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн суралцагчдын өглөөний хоцролт, таслалтыг багасгах, хичээлийн хоцролтгүй, таслалтгүй  хамт олныг шалгаруулах зорилготой “ЭРТЭЧ СУРАГЧ” аяныг 2020 оны 11-р сарын 02-07-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Аяны хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулав. Үүнд:

Үйл ажиллагаа

Ач холбогдол

Хугацаа

Хариуцах сурагч

1.

- Ханын самбараа байрлуулах.

- Анги бүрт нэрэмжит аянгаа танилцуулах.

Хэрхэн эртэч хүүхэд болох талаар ойлголт өгөх.

Суралцагчдын оролцоог дэмжих.

     11.02

А.Өлзий

Ц.Идэржавхлан

Л.Жаргалмаа

2.

“Өглөө бүр шинэ санаa” хөгжөөнт тэмцээн

Эртэч байхын ашиг тусыг ойлгуулах.

     11.02-11.07

Т.Намуун

Г.Төгөлдөр

Х.Алтансүх

Б.Түмэн-Аюуш

 

3.

Витаминжуулалтын аян сургуульдаа зохион байгуулах

Сургуулиараа дархлаагаа дэжмжих.

11.04

Л.Жаргалмаа

Б.Түмэн-Аюуш

Т.Намуун

4.

“Утсаараа биш ухаанаараа гангарья” IQтэмцээн

IQ чадварыг дээшлүүлэх

11.05

Д.Ганхөлөг

Э.Ананд

 

5.

Нийт ангиудын ирцийн дүн мэдээг нэгтгэн дүгнэх

Ангиудын хоцролт таслалтын цагийг нэгтгэн гаргаж ‘Эртэч анги’ шалгаруулах

11.06

12а анги

Аяны хүрээнд:

1.  Сурталчилгааны ханын самбараа байрлуулж аяныхаа удирдамжаа ангиудад танилцууллаа.

2. Суралцагчдын идэвх оролцоо хандлагыг дэмжих зорилгоор Өглөө бүр- шинэ санаa” хөгжөөнт тэмцээн зохиож оролцогчдыг халуун чацарганаар урамшууллаа.

3. “Витаминжуулалтын аян зохион байгуулж мэдээлэл түгээлээ.

4.Утсаараа биш ухаанаараа гангарья” сэтгэх чадварын тэмцээн зохиож эхний 3 байрыг шалгаруулж шагналаа.

5.Олон удаагийн хоцролт таслалттай суралцагчдад нөхөрсөг зөвөлгөө өгч Эртэч хүүхэд сургалт зохион байгууллаа.

6.Аянаа дүгнээд Эртэч багш,Эртэч хамт олон шалгаруулж шагналаа.

1.  Ханын самбараа байрлуулах.

Анги бүрт нэрэмжит аяныхаа зорилгыг  танилцуулав.