Архитектур, дизайны бэлтгэл ангийн "Хар зураг" (2кр) хичээл

Багшийн нэр: Э.Гансүх

Э-майл хаяг: gansukh@must.edu.mn

Утас: 99077550

Анги: 10в

Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг: Натюрмортны дүрсийн байгуулалт

Заах сэдэв: Элдэв  дүрсийн  бүтэц  байгуулалтай   дүрсүүд  оролцсон натюрморт

Хичээлийн хугацаа:  01 сарын 27-ноос 02 сарын 10-ны хооронд зурах

Хүлээгдэж буй үр дүн  Дүрсийг байгуулах, гэрэл сүүдрийн заагаар тэмдэглэн ажиллах

Агуулга:

Цаасан дээрх дүрсүүдийн зохиомж авалт, байгуулалт, харьцааг зөв дүрсэлж, Харандаагаар ажиллах арга барил, техник ажиллагааг заах, гэрэл сүүдрийн заагаар ажиллах, орон зайг хүнд тоноос, хөнгөн тон руу шилжүүлж, биетийн хэлбэр, формыг гаргах чадвар эзэмшүүлэх

Ахлах сургуулийн дасгал ажлын номны 19-р хуудас дээр ажиллах

Хэмжээ: А3 

Техник: Харандаа, цаас