Манай сургуулийнхан

Хээрийн дадлага

Намрын спартакиад

       

                  

Д.Уранцэцэг багштай 10а ангийн хамт олон

              

                 Б.Энэбиш багштай 11б ангийн хамт олон

                 

                      О.Отгонбаяр багштай 11в ангийн хамт олон

                     

                  Б.Тунгалаг багштай 12а ангийн хамт олон

               

                Н.Наранжаргал багштай 12б ангийн хамт олон

                   

                                   Э.Гансүх багштай 12г ангийн хамт олон

                 

             Т.Сарангэрэл багштай 12д ангийн хамт олон